Free

Digital Inclusion Network Meeting

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Y Ganolfan Community Centre

Stafell Glaslyn / Glaslyn Room

High Street

Porthmadog, Wales LL49 9LU

Event description

Description

You’re invited to join us in this second Digital Inclusion Network meeting of 2017.

The Network is for anyone and everyone who has an interest in digital inclusion work in Gwynedd, from all types of organisation and all kinds of people - from volunteers, to staff, managers and chief executives.

Every few months we host this opportunity to get together and talk - tackling difficult digital issues, finding out more about what’s happening across Gwynedd and working together to find better ways to ensure everyone in the county can get the benefits of being online and using digital technology.

At this meeting Citizens Online and other guest speakers will deliver presentations and practical workshops, including sessions on:

  • Making savings through digital services

  • Reaching your customers through social media

  • Supporting staff and volunteers to improve their basic digital skills

Please pass on this event and we hope to see you there!

The Digital Gwynedd TeamHoffwn eich gwahodd i ymuno â ni yn ein ail gyfarfod yn 2017 o Rwydwaith Cynhwysiad Digidol.

Mae’r rhwydwaith ar gyfer unrhyw asiantaeth neu unigolyn yng Ngwynedd sydd â diddordeb mewn cynhwysiad digidol – yn cynnwys gwirfoddolwyr, aelodau staff, rheolwyr a phrif weithredwyr.

Cynhelir y digwyddiad hwn bob ychydig fisoedd er mwyn rhoi cyfle i ni ddod at ein gilydd i daclo materion digidol cymhleth, darganfod be sy’n digwydd yng Ngwynedd ynghyd â gweithio gyda’n gilydd i ddarganfod ffyrdd i alluogi fod pawb yn y Sir yn elwa o fod ar-lein a defnyddio technoleg digidol.

Yn y cyfarfod hwn, bydd cyflwyniadau gan Citizens Online a siaradwyr gwadd eraill ynghyd â gweithdai ymarferol, gan gynnwys sesiynau ar:

· Gwneud arbedion drwy wasanaethau digidol

· Cyrraedd eich cwsmeriaid drwy gyfryngau cymdeithasol

· Cefnogi staff a gwirfoddolwyr i wella eu sgiliau digidol sylfaenol

Pasiwch y neges ymlaen a gobeithiwn eich gweld chi yno!

Tîm Gwynedd Ddigidol


Share with friends

Date and Time

Location

Y Ganolfan Community Centre

Stafell Glaslyn / Glaslyn Room

High Street

Porthmadog, Wales LL49 9LU

Save This Event

Event Saved