Digital Tools For Supporting Job Seekers/Cefnogi ceiswyr gwaith i ddefnyddi...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Aberaeron Library

County Hall

Aberaeron

SA46 0AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

As more and more services become digital by default it is essential we know how to support our clients/service users/ customers to get online.

The training is free to attend but you must book your place as we have limited spaces available.

Offer digidol i gefnogi pobl sydd yn chwilio am waith

Wrth i fwy a mwy o wasanethau symud ar lein, mae’n hanfodol ein bod yn gwybod sut i gefnogi ein cleientiaid / defnyddwyr gwasanaeth / cwsmeriaid i fynd ar-lein.

Mae’r sesiwn hon y drydydd mewn cyfres o sesiynau hyfforddi cynhwysiant digidol ymarferol (am ddim) ar gyfer staff rheng flaen a gwirfoddolwyr. Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim, ond bydd rhaid archebu eich lle gan ein bod bod rhaid i ni gyfyngu y niferoedd sydd yn mynychu.

Who is this training session for?

This session is open to anyone working or volunteering with people who need support to access digital services.

This session will cover:

  • Why Digital Inclusion?
  • Cloud Storage
  • Job Search Apps
  • Using social media for Job Search
  • Online Profile/ Digital Foot Print

At bwy y mae’r sesiwn wedi’i anelu:

Mae’r sesiwn yn agored i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda phobl sydd angen cefnogaeth i gael mynediad i wasanaethau digidol.

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin a:

  • Pam fod cynhwysiant digidol yn bwysig?
  • Storio Cwmwl
  • Aps i chwilio am swyddi
  • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swydd
  • Eich proffil ar-lein / Ol troed ddigidol

FAQs

Where can I contact the organiser with any questions?

Contact: ruairi.mclaren@wales.coop

Gallwch gysylltu a DCW ar ruairi.mclaren@wales.coop

Is there a cost to attend this event?

There is no charge for this training. However, if you are unable to attend you must cancel your place by contacting us. If you fail to cancel your place and do not attend we will charge your organisation £25.00 for non-attendance.

Ni does ffi am yr hyfforddiant hwn. Fodd bynnag, os nad ydych yn gallu bod yn bresennol, bydd rhaid i chi ganslo eich lle drwy gysylltu a ni. Os na fyddwch yn canslo eich lle, byddwn yn codi ffi o £25 i’ch sefydliad am beidio a mynychu.

Do I need to bring a laptop or tablet?

We'll have kit available for you. If you want to bring your own tablet or laptop that's fine as well.

A ddylwn i ddod a gliniadur neu dabled?

Bydd gennym offer i chi ddefnyddio, ond mae croeso i chi ddod a thabled neu liniadur eich hun.

Date and Time

Location

Aberaeron Library

County Hall

Aberaeron

SA46 0AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved