Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Event description

Description

Vær med å sett retningen for digitalisering av norsk næringsliv.

Regjeringen har etablert Digital21 for å sette fart på digitaliseringen. Vi vil høre dine synspunkter på hvor skoen trykker slik at vi kan gi myndighetene klare anbefalinger.

Hvordan kan næringslivet utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse?

Det er blant de sentrale spørsmålene vi ønsker å få svar på når vi reiser landet rundt for å samle innspill til regjerings egen digitaliseringsstrategi.

Vi ønsker å få innspill fra næringslivet selv om hvor skoen trykker og hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for at bedriften skal kunne utnytte mulighetene som ligger i digitalisering.

  • Hvilken kompetanse er nødvendig,
  • hvilken innretning bør forskningen ha,
  • hvilke reguleringer hindrer endring,
  • er dagens teknologiske infrastruktur god nok?

Nå inviterer vi deg til å si hvordan disse spørsmålene påvirker din virksomhet. Innspillene vil vi bruke i vårt arbeid for å komme med forslag til endringer til regjeringen i august.

Møtene vil bli gjennomført med en kort plenumssesjon før vi diskuterer i grupper. I tillegg til å gi dine innspill, er dette en glimrende anledning til å diskutere digitalisering med andre bedrifter.

Agenda

Registrering og frokost

Presentasjon av arbeidet og prosessen

Regionalt perspektiv på hvordan man kan utnytte digitalisering til å skape verdi

Presentere hensikt og oppsett for paralellsesjoner og gruppeinndeling

kaffepause

Gruppearbeid

Oppsummering og avklaring av videre prosess for behandling av innspill og videre arbeid.

Share with friends

Date and Time

Location

Save This Event

Event Saved