Digitalisering til selskaps- og samfunnsutvikling

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SANDS, advokatfirma

Cort Adelers gate 33

0254 Frogner

Norway

View Map

Event description

Description

Digitalisering har gjort livet enklere for oss i Norge og Norden, og har ikke minst bidratt til selskaps- og samfunnsutvikling. Bærekraftsmålene og utvikling av samfunnet globalt krever deltagelse i den digitale verden.

Gjennom frokostseminaret ønsker vi å sette fokus på hvordan digitalisering skaper samfunnsutvikling. Norske virksomheter har kunnskap og kompetanse slik at de 3,7 milliarder mennesker som i dag ikke deltar i den digitale utviklingen kan få et reelt løft. Vår samfunnsmodell[1] gjenspeiler inkludering, tillit og kapasitetsbygging, noe som FNs Høynivåpanel for Digital Samarbeid baserer seg på. , og som når rapporten om digital samarbeid legges fram i juni.

Vi ønsker å bidra slik at norske virksomheter kan bli "implementation champions", og hjelpe verden til å bli mer digital inkluderende. Et slik digitalt løft krever samarbeid mellom alle aktører i samfunnet. Frokostseminaret er arenaen hvor en slik samarbeid diskuteres.[1] Den norske samfunnsmodellen baseres på inkludering og trygghet. Vi har en velferdsstat, stabil økonomi, samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, svært lave inntektsforskjeller (internasjonalt sett), høy deltakelse i arbeidslivet blant kvinner, høy grad av likestilling, (gratis) utdanning dominert av offentlige tilbydere. [basert på Wikipedia]

Date and Time

Location

SANDS, advokatfirma

Cort Adelers gate 33

0254 Frogner

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved