Digwyddiad Agored Rhithwir Coleg Gwent  - Addysg Uwch

Digwyddiad Agored Rhithwir Coleg Gwent - Addysg Uwch

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Online event

Bydd y digwyddiad agored rhithwir hwn yn canolbwyntio ar Addysg Uwch (AU) ac wedi'i anelu at unrhyw un sy'n ystyried astudio cwrs prifysgol.

About this event

Mae dewis y cwrs iawn, a’r yrfa rydych chi ei heisiau, yn gallu bod yn frawychus… ac ychydig yn ddryslyd! Felly, os ydych chi'n meddwl am brifysgol, mae ein digwyddiadau agored yn ffordd wych o ddarganfod mwy a chael atebion i'ch holl gwestiynau.

Byddwch yn gallu:

  • Dysgu am ein cyrsiau gan diwtoriaid profiadol
  • Dysgu am yrfaoedd posibl
  • Edrych o amgylch y campws a'r cyfleusterau diweddaraf ar ein 360 o deithiau
  • Mynnu wybodaeth am gyllid myfyrwyr, grantiau a'n bwrsariaethau sydd ar gael
  • Darganfod am y cymorth a gynigiwn
  • Gwneud gais ar-lein

Gallwch chi wneud hyn i gyd o ddiogelwch a chysur eich cartref eich hun!

Amserlen Digwyddiadau Agored Rhithwir

Mae ein gweminarau wedi'u hamserlennu fel a ganlyn:

6pm: Croeso i Goleg Gwent; bydd y gwesteiwr yn eich tywys yn fyr trwy'r digwyddiad agored rhithwir a sut i lywio trwy'r digwyddiad.

6.15pm: Bydd ein gweminarau maes pwnc yn dechrau, a gynhelir am tua 20 munud. Yma yn ein gweminar Holi ac Ateb, byddwch yn gallu gofyn unrhyw gwestiynau am bwnc penodol gan ein tiwtoriaid cwrs profiadol.

6.40pm: Bydd ein gweminarau ar Gyllid a Chymorth yn cychwyn. Byddwch yn gallu gofyn cwestiynau o fewn y gweminar Holi ac Ateb yma hefyd.

Peidiwch â cholli allan, cofrestrwch nawr i gadw eich lle!

Share with friends

Save This Event

Event Saved