£15

Digwyddiad Arbennig Llysgenhadon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Buckland Hall

Bwlch

Brecon

LD3 7JJ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Yn arbennig ar gyfer Llysgenhadon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, dyma gyfle i ni ddiolch i chi am ddefnyddio’ch brwdfrydedd a’ch arbenigedd i wella ymweliadau â’r parc, a chyfle hefyd i rannu newyddion a dod i adnabod ein gilydd yn well.

Eleni, mae’r chef wedi bod yn paratoi pryd bwyd arbennig ar ein cyfer, ac i gychwyn byddwch yn cael y fraint o fod ymysg y cyntaf i wylio ein ffilm newydd. Rydym wedi bod yn gweithio’n ddiwyd ar yr animeiddiad dros y misoedd diwethaf ac yn gobeithio ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth. Enw’r darn yw “Down to the Sea', a bydd yn dathlu’r thema a ddewiswyd gan Croeso Cymru ar gyfer 2018. Cewch weld sut y gallwn ni gyfrannu tuag at y thema hon- er gwaethaf y ffaith nad oes gennym arfordir! Rydym wir yn gobeithio y bydd y ffilm yn rhywbeth y byddwch yn awyddus i’w rannu gyda’ch ymwelwyr.

Byddwn hefyd yn defnyddio’r digwyddiad fel cyfle i sgwrsio ynglŷn â’r ffyrdd y gallwch wneud y gorau o’ch statws fel Llysgennad yn 2018. Er enghraifft- dulliau o ddefnyddio’r wobr yn eich cynnwys hyrwyddo, a’r ffyrdd y gallwn ni eich cefnogi chi. Mae’r adnoddau sy’n cynnal yr hyfforddiant Llysgennad yn cael eu diwygio’n aml, ac rydym eisiau sicrhau ein bod ni, gyda’n gilydd, yn gwneud y gorau ohonynt dros y flwyddyn nesaf.

Un gydran newydd o’r casgliad hyfforddi a ddatblygwyd ar gyfer 2018 yw’r “Llysgennad Mynyddoedd a Rhostiroedd”. Dyma gwrs deuddydd a hanner sy’n cael ei ddatblygu gyda Gareth Kiddie, GKA, a Steven Rogers. Bydd cyfle i’w clywed yn trafod y cwrs ar y noson.

Gan obeithio y gallwch ymuno â ni.Share with friends

Date and Time

Location

Buckland Hall

Bwlch

Brecon

LD3 7JJ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved