Digwyddiad cadwedigaeth ddigidol - ARCW WHELF - Digital preservation event

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ystafell y Cyngor - Council Chamber

National Library of Wales

Penglais Road

Aberystwyth

SY23 3BU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Pwrpas y digwyddiad yma yw darparu fforwm i trafod gofynion cadwedigaeth ddigidol WHELF a CACC, a dangos y cynnydd wrth ddatblygu isadeiledd technegol i CACC. Bydd y sesiynau trafod yn rhoi cyfle i ddiffinio gofynion ar gyfer datblygiadau ymhellach yn y dyfodol.


This event will provide a forum for the discussion of WHELF and ARCW digital preservation requirements, and demonstrate the progress that has been made in developing a technical infrastructure for ARCW. The breakout sessions will provide an opportunity to further define requirements for future development.

Date and Time

Location

Ystafell y Cyngor - Council Chamber

National Library of Wales

Penglais Road

Aberystwyth

SY23 3BU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved