Digwyddiad Codi Arian Cyfeillion CGWM // Friends of CGWM Fundraising Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coed Cyrnol

Dale Street

Menai Bridge

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Mae’n bleser gennym ni eich gwahodd chi i ddod i fwynhau prynhawn cerddorol gan ddisgyblion Canolfan Gerdd William Mathias ar yr 18 Awst, 4:00pm yng nghartref Ann a Peter Marston – Coed Cyrnol, Porthaethwy.

Bydd elw'r digwyddiad yn mynd tuag at elusen Cyfeillion CGWM sy’n cynorthwyo disgyblion ifanc talentog gyda chostau gwersi a chyrsiau cerddorol. Gobeithio bod modd i chi ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad codi arian hwn!

//

It’s a pleasure to invite you to come and enjoy an afternoon of music from students from Canolfan Gerdd William on the 18 August, 4:00pm at Ann and Peter Marston’s house – Coed Cyrnol, Menai Bridge.

The profit from the event will go towards the Friends of CGWM charity who assists young talented students with costs of music tuition and courses. I hope that you will be able to join us for this fundraising event!

Date and Time

Location

Coed Cyrnol

Dale Street

Menai Bridge

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved