Free

Digwyddiad Dysgu Digidol Rhanbarthol ERW Regional Digital Learning Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stadiwm Liberty Stadium

Plasmawr

Abertawe/Swansea

SA1 2FA

United Kingdom

View Map

Event description
Digwyddiad Dysgu Digidol Rhanbarthol - ERW's Regional Digital Learning Event

About this Event

Arddangosfeydd Digidol

Byddwch yn cael cyfle i fynychu amrywiaeth o sesiynau lle mae ysgolion yn arddangos ymarfer effeithiol ac arloesol mewn Dysgu Digidol o bob rhan o’r rhanbarth. Bydd gennych ddewis o 6 sesiwn o'r 15 a gynigir yn y digwyddiad.

Prif Gyflwyniadau

Protecht

Y system fonitro gwarchod ceg ddeallus o Protecht, sy'n monitro'r effaith ar ben chwaraewr yn ystod chwaraeon gwrthdrawiadol

Swans App

Cyflwyniad i Ap swyddogol yr Elyrch, ar y rhestr fer yn y categori ‘Defnydd Gorau o Dechnoleg Mewn Clwb Pêl-droed’

Hwb

Y newyddion diweddaraf gan dîm Hwb

South West Grid for Learning

SWGfL yn rhannu eu map ffordd ar gyfer y flwyddyn nesaf

Marchnad

Bydd mynychwyr hefyd yn cael cyfle i weld dros 20 o gyfranwyr, gan gynnwys Google, Microsoft, Cadw, IntoFilm, Y Gweilch a TechnoCamps yn y farchnad.

Cynulleidfa: Ymarferwyr ac arweinwyr Ysgolion Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cost: Am ddim

Parcio: Parcio am ddim ar gael yn y lleoliad

Darperir lluniaeth a chinio bwffe ysgafn

Cofrestru, Marchnad a lluniaeth: 8.30yb-9.30yb

Sylwch:

Bydd pawb sydd wedi’u cofrestru yn derbyn Pecyn Cynrychiolwyr cyn y digwyddiad. Bydd hwn yn cynnwys manylion llawn y digwyddiad, gan gynnwys manylion yr Arddangosfeydd Digidol a'r Farchnad, i'ch helpu chi i gynllunio'ch diwrnod.

Digital Showcases

You will have the opportunity to attend a variety of sessions where schools showcase effective and innovative practice in Digital Learning from across the region. You will have a choice of 6 sessions from the 15 on offer at the event.

Keynote Presentations

Protecht

The intelligent mouthguard surveillance system from Protecht, which actively monitors the impact to a player's head during contact sports

Swans App

The official Swans App, shortlisted in the ‘Best Use Of Technology In A Football Club’ category

Hwb

Hear the latest news from the Hwb Team

South West Grid for Learning

SWGfL share their roadmap for the year ahead

Marketplace

Attendees will also have the opportunity to engage with over 20 contributors, including Google, Microsoft, Cadw, IntoFilm, Ospreys and TechnoCamps at the Marketplace.

Audience: Primary, Secondary and Special School practitioners and leaders

Cost: Free of charge

Parking: Free parking available at the venue

Refreshments and a light buffet lunch will be provided

Registration, Marketplace and refreshments: 8:30am - 9:30am

Please note: All registered attendees will receive a Delegate Pack prior to the event. This will contain full details of the event, including details of the Digital Showcases and Marketplace, to help you plan your day.

Date and Time

Location

Stadiwm Liberty Stadium

Plasmawr

Abertawe/Swansea

SA1 2FA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved