Free

Digwyddiad Dysgu Digidol Rhanbarthol / Regional Digital Learning Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description
Dewch i ddysgu mwy am y datblygiadau diweddaraf yn y maes dysgu digidol! Come and learn more about latest developments in digital learning!

About this Event

English to follow...

Ymunwch â ni yn y digwyddiad arbennig hwn er mwyn dysgu mwy am y datblygiadau diweddaraf yn y maes dysgu digidol. Bydd cyfle i chi deithio o amgylch y neuadd i dderbyn cyflwyniad byr gan nifer o athrawon am brosiectau y maent wedi eu datblygu. Bydd cyfle i chi hefyd sgwrsio gyda chwmniau mawr y byd dysgu digidol a derbyn diweddariad am eu cynnyrch a syniadau am sut i'w defnyddio'n effeithiol. Bydd y cwmniau/sefydliadau canlynol yn bresenol:

 • Google for Education
 • Microsoft
 • Minecraft
 • Code Club
 • Technocamps
 • Encyclopedia Brittanica
 • Barefoot CAS
 • South West Grid for Learning
 • Into Film
 • J2E
 • Hwb

Yn ystod y prynhawn bydd hefyd cyfle i chi gofrestru i fynychu un o'r gweithdai canlynol. Cewch gyfle i gofrestru ar ôl i chi gyrraedd Venue Cymru. Bydd cyfle yn y gweithdai i chi edrych ar un agwedd mewn mwy o ddyfnder a chael cyfle ymarferol i ddatblygu eich sgiliau:

 • Minecraft Education
 • Technocamps - gweithgareddau codio hwyliog
 • Google for Education

Mae'n bleser cael croesawu cwmniau mwyaf adnabyddus y byd digidol i Ogledd Cymru felly archebwch eich lle yn fuan er mwyn osgoi siom.

Bydd te a choffi ar gael o 12:30pm ymlaen gyda'r digwyddiad yn dechrau am 1:00pm ac yn gorffen o gwmpas 4:30pm.

Join us at this special event to learn more about the latest developments in digital learning. During this event you will be visiting different stalls to hear various short presentations by teachers on projects that they have designed. You will also have an opportunity to chat to the leading EdTech organisations and to receive an update about their products and how they can be used effectively in the classroom. The following organisations will be present at the event:

 • Hwb
 • Google for Education
 • Microsoft
 • Minecraft
 • Code Club
 • Technocamps
 • Encyclopedia Brittanica
 • Barefoot CAS
 • South West Grid for Learning
 • Into Film
 • J2E

During the afternoon you will also have the opportunity to register for attend one of the following workshops. You can register for these when you arrive at Venue Cymru. The workshops will provide practical experiences and allow you to develop your skills:

 • Minecraft Education
 • Technocamps - fun coding challenges
 • Google for Education

It's a pleasure to be able to welcome the most reputable EdTech organisations to North Wales so book your space soon to avoid disappointment.

Tea and Coffee will be available from 12:30pm onwards with the main event starting at 1:00pm and finishing around 4:30pm.

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved