Sold Out

Digwyddiad Dysgu Digidol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Menai

Ffordd Penlan

Parc Menai

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dyma gyfle gwych i holl staff eich ysgol ddod i ddysgu mwy am y datblygiadau diweddaraf ym maes dysgu digidol. Cewch gyfle i fynd o amgylch gwahanol fyrddau i glywed am syniadau ymarferwyr arweiniol o'r sector cynradd a'r uwchradd. Bydd cyfle arbennig i ennill gwerth £20 o dalebau Amazon!

Here's an excellent opportunity for all your staff to learn more about the latest developments in digital learning. You will have an opportunity to move from table to table to learn about the ideas from leading practitioners from the primary and secondary sector. There will also be an opportunity to win £20 of Amazon vouchers! THIS IS A WELSH MEDIUM EVENT.
Share with friends

Date and Time

Location

Ty Menai

Ffordd Penlan

Parc Menai

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved