Sales Ended

Digwyddiad gwybodaeth - arbenigwyr pwnc/Information event - subject experts

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Qualifications Wales

Q2 Building

Pencarn Lane

Newport

NP10 8AR

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ym mis Gorffennaf 2016, cyhoeddodd Cymwysterau Cymru ei adroddiad ar yr adolygiad sector o gymwysterau a'r system gymwysterau ym Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym yn awyddus i gomisiynu arbenigwyr pwnc mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Dysgu, Datblygiad a Chwarae Plant.

Bydd y sesiwn hon yn rhoi cyfle i unigolion ddysgu gael gwybodaeth bellach am:

  • Cyd-destun yr adolygiad a 'r gwaith o ddatblygu cymwysterau

  • Rôl y rhanddeiliaid allweddol, sef Gofal Cymdeithasol Cymru a Gwasanaeth Gweithlu, Addysg a Datblygiad y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol

  • Rôl yr arbenigwr a'r broses gymeradwyo

  • Sut i wneud cais

**Bydd gweminar ar gael yn ddiweddarach i'r rheiny nad ydynt yn gallu bod yn bresennol - e-bostiwch vqapprovals@qualificationswales.org i gael rhagor o wybodaeth**In July 2016, Qualifications Wales published its report on the sector review of qualifications and the qualification system in Health and Social Care. As part of this work, we are looking to commission experts in Health and Social Care and Children’s Care, Learning, Development and Play.

This session will give individuals an opportunity to find out more about:

  • The context of the review and qualification development

  • The role of key stakeholders Social Care Wales and NHS Workforce, Education Development Services

  • The role of the Expert and the approval process

  • How to apply

**A webinar will be available at a later date for those who can't attend this event - please email vqapprovals@qualificationswales.org for further information**

Date and Time

Location

Qualifications Wales

Q2 Building

Pencarn Lane

Newport

NP10 8AR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved