DIGWYDDIAD LANSIO RHWYDWAITH BUSNES GWYNEDD BUSINESS NETWORK RELAUNCH EVENT

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Management Centre - Room D0.08

College Road

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Event description
Ymunwch â’n Digwyddiad Brecwast AM DDIM i Fusnesau Gwynedd/ Join this exciting FREE to attend Breakfast Event for Gwynedd Businesses

About this Event

Ymunwch â’n Digwyddiad Brecwast AM DDIM i Fusnesau Gwynedd a gynhelir yn Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor. Mwynhewch frecwast, rhwydweithio a chwrdda phobl busnes yn y rhanbarth. Darganfyddwch fwy am Rhwydwaith Busnes Gwynedd a’i weledigaeth a byddwch yn rhan o adeiladu cymuned fusnes â chysylltiad gwell i’n rhanbarth. Cewch glywed gan Siaradwr Gwadd Ashley Roberts, Cadeirydd Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Mersey Dee a fydd yn trafod Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru a’r cyfleoedd i Fusnesau Gwynedd.

***

Join this exciting FREE to attend Breakfast Event for Gwynedd Businesses hosted at The Management Centre, Bangor. Enjoy breakfast, networking and meeting business people in the region. Find out more about Gwynedd Business Network and its vision, be part of building a better connected business community for our region. Hear from Guest Speaker Ashley Rogers, Chair of North Wales and Mersey Dee Business Council who will be discussing the developing North Wales Growth Deal and the potential opportunities for Gwynedd Businesses.

Date and Time

Location

The Management Centre - Room D0.08

College Road

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved