Free

Digwyddiad Paratoi Canolfannau: Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth | L...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Cambria

Kelsterton Road

Connah's Quay

CH5 4BR

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Digwyddiad Paratoi Canolfannau ar gyfer:
• Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
• Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Mae’r digwyddiad undydd hwn wedi’i gynllunio ar gyfer darparwyr dysgu seiliedig ar waith a sefydliadau addysg bellach sydd â diddordeb mewn cael eu cymeradwyo i gyflwyno cymwysterau Lefel 4 a 5 Arwain a Rheoli.

Bydd y digwyddiad hwn o fudd i chi os ydych chi’n asesydd, yn diwtor neu’n hyfforddwr, neu’n gyfrifol am sicrwydd ansawdd mewnol neu allanol ac yn darparu cymwysterau mewn amgylchedd dysgu neu ystafell ddosbarth sy’n seiliedig ar waith.

Canlyniad ar gyfer mynychwyr
Gwella eich dealltwriaeth o'r cymwysterau canlynol:

  • Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
  • Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithgareddau mewn gweithdai sy’n ymwneud â’r cymwysterau newydd ac yn rhoi cyfle i archwilio a thrafod:

  • Cynnwys a strwythur y cymhwyster
  • Strategaeth asesu
  • Prosesau cymeradwyo a dilysu

Byddwch hefyd yn gallu rhwydweithio â chydweithwyr o ganolfannau eraill sydd â diddordeb mewn darparu’r cymwysterau hyn.
Nodiadau pwysig

Caiff canolfannau (rhifau canolfan unigol) gofrestru hyd at ddau gyfranogwr ar gyfer pob sesiwn.


Bydd hwn yn ddigwyddiad digidol ac felly rydyn ni’n gofyn i bawb sy’n cymryd rhan ddod â dyfais ddigidol gyda nhw ar y diwrnod. Bydd unrhyw ddogfennau neu bapurau y cyfeirir atynt yn ystod y digwyddiad yn cael eu rhannu dros e-bost cyn y digwyddiad. Dylai’r cynrychiolwyr lwytho’r rhain i lawr yn ôl eu dewis a chael mynediad atynt ar y diwrnod

Darperir lluniaeth ysgafn a chinio er y gwahoddir cyfranogwyr i ddod â’u cinio eu hunain.

Os nad ydych chi’n gallu bod yn bresennol ar ôl cofrestru, a fyddech cystal â chanslo drwy anfon e-bost i events@hclw.wales

Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn byddwn yn trin eich data personol gyda’r gofal a’r preifatrwydd mwyaf posib. Dim ond yn unol â'n polisi preifatrwydd y byddwn yn prosesu eich data personol.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru, cliciwch yma.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld yn un o’n digwyddiadau ni yn fuan.
Cyfeiriad y Lleoliad

Coleg Cambria, Kelsterton Road, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy CH5 4BR


Date and Time

Location

Coleg Cambria

Kelsterton Road

Connah's Quay

CH5 4BR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved