Dillwyn Medals Launch  Lansiad Medalau Dillwyn
Free
Dillwyn Medals Launch  Lansiad Medalau Dillwyn

Dillwyn Medals Launch Lansiad Medalau Dillwyn

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

National Waterfront Museum

Oystermouth Road

Swansea, United Kingdom

View Map

Event description

Description

We are pleased to invite you to the Launch of the Learned Society of Wales's Dillwyn Medals which will be held at the National Waterfront Museum at 6.30pm on Friday 30 September. 

These 3 early career Prize Medal medals are named in honour of the distinguished Swansea based Dillwyn family who achieved outstanding distinction across several fields of intellectual activity, both in the arts and sciences.

 The Dillwyn Medals celebrate the contribution of early career researchers working in, or with a connection to Wales. 

The awards are unique in recognising outstanding contributions that cover a wide disciplinary range of scholarship, including:

  •  Sciences, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine

  •  Humanities and Creative Arts, and

  •  Social sciences, education and business

The awards meet the Society’s strategic objective of publically celebrating Welsh scholarship in the sciences, arts and humanities. “Early career researcher” is defined as “a researcher with a minimum of two years’ work experience and no more than ten years work experience".

Wine reception - 6.30pm, launch event 7.00pm -  7.30pm

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i achlysur lansio'r Medalau Dillwyn y Gymdeithas Ddysgedig Cymru, a gynhelir yn yr Amgueddfa Genedlaethol y Glannau am 6.30pm, nos Wener 30 Medi. 

Mae’r 3 Medal gyrfa gynnar a wobrwyir wedi’u henwi er anrhydedd i deulu nodedig Dillwyn o Abertawe a gyflawnodd arbenigedd eithriadol ar draws sawl maes gweithgaredd deallusol yn y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mae Medalau Dillwyn yn dathlu cyfraniad ymchwilwyr gyrfa gynnar sy’n gweithio yng Nghymru, neu sydd â chysylltiad â Chymru.

Mae’r tri dyfarniad yn unigryw, gan gydnabod cyfraniadau rhagorol mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ysgolheigaidd gan gynnwys:

  •  Y Gwyddorau, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

  •  Y Dyniaethau a’r Celfyddydau Creadigol

  •  Y Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg a Busnes

Mae’r dyfarniadau’n bodloni amcan strategol y Gymdeithas sef dathlu ysgolheictod Cymreig yn y gwyddorau, y celfyddydau a’r dyniaethau’n gyhoeddus. Diffinnir “ymchwilydd gyrfa gynnar” fel “ymchwilydd sydd ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad gwaith a dim mwy na deng mlynedd o brofiad gwaith".


 Derbyniad gwin am 6.30pm, lansiad am 7.00pm- 7.30pm

Share with friends
Date and Time
Location

National Waterfront Museum

Oystermouth Road

Swansea, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved