Dinas Forest Fridays|| Dydd Gwener y Goedwig Dinas

Actions and Detail Panel

Sold Out

Event Information

Location

Location

Seel Park

Seel Park

Dinas Powys

CF64

United Kingdom

View Map

Event description
Join our Summer of Fun with Forest Fridays|| Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Dydd Gwener y Goedwig

About this event

Our Forest Friday sessions are run in local woodland and are an opportunity for children to try new things, make friends and take part in a range of outdoor opportunities.

Ages 5+

Mae ein sesiynau Dydd Gwener Coedwig yn cael eu cynnal mewn coetir lleol ac maent yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd awyr agored.

5+ oed


		Dinas Forest Fridays||  Dydd Gwener y Goedwig Dinas image

This provision is delivered by Vale Play Development Team and funded by Welsh Government’s Summer of Fun initiative || Cyflwynir y ddarpariaeth hon gan Dîm Datblygu Chwarae'r Fro a'i hariannu trwy fenter Haf Hwyl Llywodraeth Cymru

Share with friends

Date and time

Location

Seel Park

Seel Park

Dinas Powys

CF64

United Kingdom

View Map

Organiser Vale Play Development Team

Organiser of Dinas Forest Fridays|| Dydd Gwener y Goedwig Dinas

Save This Event

Event Saved