Sold Out

Diogelu/Safeguarding - 19.4.18

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan ar gyfer staff y Blynyddoedd Cynnar

Hyfforddiant ymwybyddiaeth cyflwyniadol ar Ddiogelu, gan ddefnyddio deunyddiau Gofal Cymdeithasol Cymru, ar gyfer staff sy'n gweithio mewn Grwpiau Chwarae, Clybiau Brecwast, Grwpiau ar ôl ysgol ac ati

Bydd y sesiwn yn 3 awr o hyd a’u nod yw cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddiogelu ac amddiffyn plant a’r rhan y mae staff yn ei chwarae yn eu sefydliadau i amddiffyn a chefnogi plant ac oedolion diamddiffyn.

Bydd y lleoliad a'r amserau ar gyfer pob sesiwn yng Nghanolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno, LL30 2HL rhwng 6.00 - 9.00yh ar agor ar gyfer cofrestru o 5.30yh. Bydd te a choffi ar gael ym mhob sesiwn.

Dyma’r dyddiad:

19eg Ebrill, 2018

All Wales Basic Safeguarding Awareness training for Early Years staff

Introductory awareness training on Safeguarding, using Social Care Wales materials, for staff who work in Playgroups, Breakfast Clubs, After School groups etc

The session will be a 3 hours in duration and will aim to increase awareness and understanding of Safeguarding and Child Protection and the part staff play in their organisations to protect and support vulnerable children and adults.

The venue and times for all sessions will be in The Old School Lane Centre, Church Walks, Llandudno, LL30 2HL from 6.00-9.00pm, open for registration from 5.30om. Teas and coffees will be available in all sessions.

The date is as follows:

19th April, 2018
Share with friends

Date and Time

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved