Sales Ended

Diogelwch ar-lein i Uwch Bersonau Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant - Caer...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Studio 2, Galeri Caernarfon

Doc Victoria

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Sesiwn hanner diwrnod ar gyfer Uwch Bersonau Dynodedig ar gyfer amddiffyn plant yn canolbwyntio ar reoli materion diogelwch ar-lein yn briodol mewn ysgolion.

Bydd pob sesiwn yn gwneud y canlynol:

  • edrych ar dueddiadau presennol a thueddiadau’n datblygu mewn diogelwch ar-lein
  • edrych ar ffyrdd o reoli digwyddiadau yn yr ysgol a phryd i gyfeirio’n allanol
  • defnyddio senarios i gefnogi dealltwriaeth
  • darparu cefnogaeth ymarferol a chyngor ar arferion da presennol.

Beth fyddaf ei angen?

  • i fod yn uwch berson dynodedig cyfredol neu ddarpar uwch berson dynodedig ar gyfer amddiffyn plant.

I archebu lle:

  • os oes gennych enw defnyddiwr a chyfrinair Hwb:
  • os nad oes gennych enw defnyddiwr a chyfrinair Hwb archebwch trwy'r tudalen EventBrite yma.

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyfforddiant trwy gyfrwng y Saesneg ar gael.

Bydd tystysgrifau presenoldeb yn cael eu rhannu.

Share with friends

Date and Time

Location

Studio 2, Galeri Caernarfon

Doc Victoria

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved