Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

I ddatblygu dealltwriaeth o ymwybyddiaeth diogelwch.

Cynnwys y Cwrs:

 • Ymarweddiad dynol i dân

 • Ymatebiad i dân

 • Ymwybyddiaeth o ddiffoddwr tân

 • Gweithdrefnau gwacáu

Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall sut i ymateb i dân

 • Deall sut i wacáu yn ddiogel

 • Deall yn gywir sut i asesu sefyllfa dân

 • Deall sut i ddefnyddio diffoddwr tân

To develop an understanding of safety awareness.

Course Content:

Fire Safety

 • Human behaviour to fire

 • Fire behaviour

 • Extinguisher awareness

By the end of the course, participants will be able to:

 • Know how to behave in a fire

 • Know how to safely evacuate

 • Know how to correctly assess a fire situation

 • Know how to use an extinguisher

 • Evacuation procedure

Share with friends

Date and Time

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved