Disability Confident Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

YHA Snowdon Pen-y-Pass

A4086

Caernarfon

LL55 4NY

United Kingdom

View Map

Event description
Employer event to allow businesses to network, learn about how DWP can support recruitment, and provide information on Disabilty Confident.

About this Event

A unique employer event to allow businesses to network amongst each other, learn about how DWP can help you in your recruitment, and also provide information on Disability Confident and how it can support you in building an inclusive workforce, improve your customer reputation, and also the financial support available. The Department for Work and Pensions, is working across Wales to support Welsh employers to widen their recruitment and find untapped talent.

Digwyddiad unigryw i gyflogwyr i ganiatáu i fusnesau rwydweithio ymysg ei gilydd, dysgu am sut y gall DWP eich helpu wrth recriwtio, a hefyd darparu gwybodaeth am Hyderus o ran Anabledd a sut y gall eich cefnogi i adeiladu gweithlu cynhwysol, gwella eich enw da ymhlith cwsmeriaid, a hefyd y cymorth ariannol sydd ar gael. Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau, yn gweithio ledled Cymru i gefnogi cyflogwyr Cymraeg i ehangu eu recriwtio a dod o hyd i dalent heb ei gyffwrdd.

Date and Time

Location

YHA Snowdon Pen-y-Pass

A4086

Caernarfon

LL55 4NY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved