Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Disability Inclusive Training / Hyfforddiant Anabledd Cynhwysol

Hub Cymru Africa

Friday, 21 April 2017 from 10:00 to 16:00 (BST)

Disability Inclusive Training / Hyfforddiant Anabledd...

Ticket Information

Type End Quantity
Disability Inclusive Training 21 Apr 2017 Free  

Share Disability Inclusive Training / Hyfforddiant Anabledd Cynhwysol

Event Details

CYMRAEG ISOD

Participatory training sessions that incorporate disability at it's heart.

‘Delivered by members of Disability in Wales and Africa, the session will look at the constant changing and evolving policy and practice in disability-inclusive development.

It will in particular look at the deeper questions: of the relationships and representation of people with disabilities within our work; and how we partner with Disabled Peoples Organisations (DPOs) to achieve transformative, systemic change in the countries where we work’.

Further issues to be covered include:

  • Introduction to Disability
  • A Rights Based approach to disability and development
  • Disability Inclusive Development                   
  • Engaging with local disabled communities

More information and full agenda to be provided at a later date. Please note that spaces are limited!

Food and refreshments will be provided


Sesiwn hyfforddi cyfranogol sy'n ymgorffori anabledd yn eu calon.

'Cyflwynir gan aelodau Anabledd yng Nghymru ac Affrica, bydd y sesiwn yn edrych ar y newid cyson a pholisi ac ymarfer ym maes datblygu anabledd-gynhwysol sy'n esblygu.

Bydd yn yn edrych yn benodol ar y cwestiynau dyfnach: y berthynas a chynrychiolaeth pobl ag anableddau o fewn ein gwaith; a sut yr ydym yn bartner gyda Sefydliadau Pobl Anabl (DPOs) i gyflawni newid trawsffurfiol, systemig yn y gwledydd lle rydym yn gweithio.

Materion pellach i'w trafod yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i Anabledd
  • Dull Seiliedig ar Hawliau i anabledd a datblygiad
  • Datblygiad Cynhwysol Anabledd
  • Ymgysylltu â chymunedau anabl lleol

Mae rhagor o wybodaeth a agenda lawn i'w ddarparu yn nes ymlaen. Nodwch, os gwelwch yn dda bod nifer o lefydd yn gyfunedig.

Darperir bwyd a lluniaeth 

Do you have questions about Disability Inclusive Training / Hyfforddiant Anabledd Cynhwysol ? Contact Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


Temple of Peace
Cathays Park
CF10 3AP Cardiff
United Kingdom

Friday, 21 April 2017 from 10:00 to 16:00 (BST)


  Add to my calendar
Disability Inclusive Training / Hyfforddiant Anabledd Cynhwysol
Things to do in Cardiff Seminar Charities & Causes

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.