Free

Disabled People and Brexit: What next?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ivy Bush Royal Hotel by Compass Hospitality

11 Spilman Street

Carmarthen

SA31 1LG

United Kingdom

View Map

Event description
Now that the UK will be leaving the European Union, what will Brexit mean for disabled people?

About this Event

Now that the UK will be leaving the European Union, what will Brexit mean for disabled people?

Many areas of our lives will be affected in some way, including:

• Supply of medicines and medical devices

• Travel and accessibility

• Legal Rights

• Employment of Personal Assistants from the EU

• Settlement of disabled citizens from the EU and in the EU

Our regional events are aimed at disabled people and their organisations and other supporters to:

• find out more about arrangements being put in place by the UK and Welsh Governments to ensure a smooth transition

• have your say on strengthening equality and human rights

• help us develop accessible information about Brexit and disabled people

Pobl Anabl a Brexit: Beth nesaf?

Nawr y bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, beth fydd Brexit yn ei olygu i bobl anabl?

Caiff amryw o agweddau o'n bywydau eu heffeithio mewn rhyw ffordd, gan gynnwys:

• Cyflenwad meddyginiaethau a dyfeisiau meddygol

• Teithio a hygyrchedd

• Hawliau Cyfreithiol

• Cyflogi Cynorthwywyr Personol o'r UE

• Dinasyddion anabl o'r UE sydd am setlo yma, a rhai o’r DU sydd am setlo yn yr UE

Mae ein digwyddiadau rhanbarthol wedi'u hanelu at bobl anabl a'u sefydliadau a chefnogwyr eraill er mwyn:

• canfod mwy am drefniadau sy'n cael eu rhoi ar waith gan Lywodraethau'r DU a Chymru i sicrhau trosglwyddiad esmwyth

• dweud eich dweud ar gryfhau cydraddoldeb a hawliau dynol

• ein helpu i ddatblygu gwybodaeth hygyrch am Brexit a phobl anabl

Share with friends

Date and Time

Location

Ivy Bush Royal Hotel by Compass Hospitality

11 Spilman Street

Carmarthen

SA31 1LG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved