Free

Discussion: How do we create a globally responsible Wales?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bangor University

Bangor University

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Event description
Discussion: How do we create a globally responsible Wales?

About this Event

Sut mae creu Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang?

Ymwch a'r trafodaeth yma( sydd AM DDIM) ac yn ymdrin â phynciau megis:

  1. Beth mae Cymru fyd eang yn edrych fel?
  2. Pwy yw’r chwaraewyr?
  3. Sut gallwn ni ychwanegu gwerth at waith ein gilydd (e.e sut mae mabwysiadu’r 5 ffordd o weithio)
  4. Sut mae ymgorffori agweddau ar ‘gyfrifoldeb byd-eang ‘ yn ein swyddi dydd i ddydd?

Noddwyd y digwyddiad gan WCIA, RCE Cymru, Prifysgol Bangor a Menai UNA

Am fwy o wybodaeth:

Cysylltwch a Gill Peace, WCIA ar gillpeace@wcia.org.uk NEU

Dr Einir Young, Prifysgol Bangor ar e.m.young@bangor.ac.uk

How do we create a globally responsible Wales?

This free discussion will include talks on:

  1. What does a Globally Responsible Wales look like
  2. Who are the players
  3. How can we add value to each others’ work (i.e. how do we adopt the 5 ways of working)
  4. How do we incorporate aspects of ‘global responsibility’ into our day jobs

Event sponsored by WCIA, RCE Cymru, Bangor University, and Menai UNA

For more information:

Contact Gill Peace, WCIA Fundraiser on gillpeace@wcia.org.uk

OR  Dr Einir Young at Bangor University on  e.m.young@bangor.ac.uk

Reichel - directions

Share with friends

Date and Time

Location

Bangor University

Bangor University

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved