Unavailable

Disgo Distaw Owain Glyndwr Silent Disco

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Beaumaris Castle

Castle Street

Beaumaris

LL58 8AP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Un chwedl.

Dau dîm.

Clustffonau.

Nawr dawnsiwch.

Mae Owain Glyndŵr, Tywysog a rebel chwedlonol Cymru, wedi diflannu! Dewch i ddarganfod ei dynged ar y llawr dawnsio.

Dawnsiwch eich ffordd drwy wrthryfel Owain i gymysgedd o gerddoriaeth clwb clasurol ac alawon gwreiddiol, yng nghestyll ei wrthwynebwyr!

Profiad unigryw Cymreig, gyda thwmpath ffyrnig, gemau strategol, cystadleuaeth dawns, gwarchaeau a brad. Addas ar gyfer pob oedran.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A fyddech mor garedig a chyrraedd mynediad i'r castell 15 munud cyn cychwyn y perfformiad - bydd y perfformiad yn cychwyn yn brydlon.

Telerau ac Amdau

Nodwch fod pob perfformiad yn yr awyr agored ac y gall y digwyddiadau eu canslo neu ddod i ben yn gynt oherwydd y tywydd a ffactorau eraill.

Nid oes modd cael ad-daliad ar y ticedi os caiff y digwyddiadau eu canslo.

Os oes rhaid cysylltu gyda chi, fe wnawn hynny yn ysgrifenedig drwy'r cyfeiriad e-bost y byddwch yn darparu wrth archebu.

Gwiriwch y ticedi'n ofalus wrth eu derbyn a chysylltwch gyda ni'n syth os oes gwall.

Ticedi digidol fydd y ticedi a chaiff eu hanfon i'r cyfeiriad e-bost.

Ni chaniateir bwyd, diod na ysmygu ar dir y Castell.

Rhaid i bob plentyn / person ifanc o dan 16 mlwydd oed fod gydag oedolyn dros 18 mlwydd oed, a rhaid cael o leiaf un oedolyn i bob dau blentyn / person ifanc o dan 16 mlwydd oed.

Gan fod y perfformiadau yn yr awyr agored, a wnewch chi sicrhau eich bod yn gwisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer y tywydd a'r lleoliad, sydd yn cynnwys symud yn y castell. Os na fydd dillad addas yn cael eu gwisgo gall eich mynediad ei rhwystro.

• Hyd y perfformiad yw 45 munud.

• Ni chaniateir mynediad hwyr.

• Mae modd prynu ticedi ar y noson.

------

One legend.

Two teams.

Headphones.

Now dance.

Owain Glyndŵr, the legendary rebel Prince of Wales, has disappeared without a trace. Discover his destiny on the dancefloor.

Dance the rebellion to a DJ mixing club classics and original tunes, inside his rivals’ castles.

Experience the high and lows of the uprising, with fierce twmpath, strategy games, dance-offs, sieges, betrayals, and defections. Suitable for all ages.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Please gather at least 15 minutes before the start time – the show will begin promptly.

DISCLAIMER:

• Please note that our performances are completely outdoors and may be cancelled or abandoned because of the weather or other factors.

• Tickets are non-refundable in the event of cancellation.

• If we have to contact you we will do so by writing to you at the e-mail address you provided to us in your order.

• Please check your tickets carefully on receipt and contact us immediately if there is a mistake.

• Tickets will be e-tickets sent to e-mail address provided.

• No food, drinks or smoking is allowed within the Castles.

• Every child/ young person under the age of 16 years of old should be accompanied by an adult over the age of 18, and there must be at least one adult for every two children/ young people under 16 years of age.

• As the show is outdoors, please wear appropriate clothing and footwear for the weather and for the site/ show, which involves moving about the castle site. If appropriate clothing is not worn we may have to restrict your attendance.

• Performance is 45 minutes long.

• Latecomers will not be allowed to participate.

• It is possible to buy tickets at the door.

Date and Time

Location

Beaumaris Castle

Castle Street

Beaumaris

LL58 8AP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved