Free

Diverse History 18/Hanes Amrywiol 18

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University of South Wales/Prifysgol De Cymru

86-88 Adam Street

Cardiff/Caerdydd

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ym mlwyddyn Canmlwyddiant a Hanner y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol, ac i gyd-fynd gyda’i Adroddiad Rhywedd a mentrau Cydraddoldeb Ethnig a Hiliol, mae’r cyfarfod hon yn dathlu pob ffurf o hanes yng Nghymru yn ogystal â gwahanol agweddau ar hanes Cymru ei hun.

Gwefan

In the Royal Historical Society’s 150th Anniversary year, and to coincide with its Gender Report and Ethnic and Racial Equality initiatives, this meeting celebrates all forms of history in Wales as well as different approaches to the history of Wales.

Website

Share with friends

Date and Time

Location

University of South Wales/Prifysgol De Cymru

86-88 Adam Street

Cardiff/Caerdydd

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved