Diwali Party (Festival of Lights)/Parti Diwali (Gŵyl y Goleuni)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Aberdare Hall

Aberdare Hall

Cardiff

CF10 3UP

United Kingdom

View Map

Event description
A celebration of Diwali, the Indian Festival of Lights at Aberdare Hall. Dathliad Diwali, Gŵyl Goleuni India, yn Neuadd Aberdâr.

About this Event

Join your Residence Life Team in celebrating Diwali: the Indian Festival of Lights with Indian snacks, Henna, and a Bollywood Film. Desi clothing encouraged. A saree draping lesson will be held the week before at one of our North Campus coffee lounges. Please come share this beautiful cultural tradition with us!

Ymunwch â’ch Tîm Bywyd Preswyl i ddathlu Diwali: Gŵyl Goleuni India, gyda byrbrydau Indiaidd, Henna a ffilm Bollywood. Anogir i chi wisgo dillad Desi. Rhoddir gwersi ar wisgo’r saree yn ystod yr wythnos flaenorol yn un o lolfeydd coffi Campws y Gogledd. Dewch i rannu’r traddodiad diwylliannol hardd hwn gyda ni!

Date and Time

Location

Aberdare Hall

Aberdare Hall

Cardiff

CF10 3UP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved