Free

Diweddglo rhew sych - "I wasn't expecting that!" - Dry ice finale

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Llandrillo

Llandudno Road

Rhos on Sea

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

DescriptionSTEM CWEST CONWY (1-2 Awst 2017)

Ymunwch â ni yng Ngholeg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos gyda'n “solardome”, “ymchwiliadau safle trosedd”, “ystafell ddianc”, gweithdai “roboteg Lego”, a “deunyddiau deallus”...

I Wasn't Expecting That! - diweddglo rhew sych - 2pm

Dyma sioe fywiog sy’n defnyddio arddangosiadau gwyddonol i greu cymysgedd wych o gemeg newid lliw, rhew sych, tân a fflamau. Deffrwch ein gwyddoniaeth gysglyd, synnwch wrth weld yr hylifau’n newid lliw, mentrwch i ddarganfod ein peli jeli sy’n diflannu. Digon o gyfleoedd i roi cynnig arni a hyd yn oed ambell syniad i chi roi cynnig arnynt gartref.

Mae’r sesiynau am ddim i bobl ifanc 11+ oed sy'n byw yng Nghonwy, ac yn rhedeg drwy’r dydd o 10am tan 3pm.

Archebu eich lle...


CONWY STEM QUEST (1-2 August 2017)

Join us at Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea with our ”solar dome”, “crimescene investigations”, “escape room”, “Lego robotics” and “smart materials” workshops…I Wasn't Expecting That! – dry ice finale - 2pm

Is a lively show using science demonstrations to create a fascinating mix of colour change chemistry, dry ice, fire and flames. Wake up our sleepy science, be amazed at our colour changing liquids, dare to discover our disappearing gel balls. Plenty of opportunity to have a go and even some ideas to try at home.

Sessions are free for young people aged 11+ who live in Conwy and run throughout the day from 10am until 3pm.

Book your place...

Share with friends

Date and Time

Location

Coleg Llandrillo

Llandudno Road

Rhos on Sea

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved