Free

Diwrnod Agored Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) 17 Hydref 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Parade

42 The Parade

Roath

Cardiff

CF24 3AD

United Kingdom

View Map

Event description
Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd wych i chi ddysgu am y Brifysgol a’r rhaglenni.

About this Event

  Maent yn gyfle i chi a’ch teulu ofyn cwestiynau i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad iawn trwy:

  • Gwrdd â staff i drafod dewisiadau cwrs, gofynion mynediad ac i weld beth fydd y cwrs yn ei gynnwys.
  • Siarad gyda’n tîm am gostau Addysg Uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Gallwch hefyd drafod eich sefyllfa bersonol.
  • Cwrdd â’r tîm cymorth i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig y bydd arnoch ei angen.
  • Ymweld â WIAV, ei chyfleusterau gwych, a gweld y llety sydd ar gael.
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol a siarad gyda nhw am eu profiad o fywyd Prifysgol.

  BA Astudiaethau Lleisiol | MA Astudiaethau Lleisiol Uwch | Diploma Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Piano Uwch.

Share with friends

Date and Time

Location

The Parade

42 The Parade

Roath

Cardiff

CF24 3AD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved