Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University of Wales Trinity Saint David

UWTSD, Carmarthen Campus

College Road

Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Event description
Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd wych i chi ddysgu am y Brifysgol a’r rhaglenni.

About this Event

  • Dewch i gwrdd â’r staff academaidd i drafod gwahanol gyrsiau, gofynion mynediad ac i ddysgu beth fydd eich cwrs chi’n ei gynnwys.
  • Gallwch siarad gyda’n Swyddogion Cyllid a dysgu am gostau Addysg Uwch ac am y cymorth ariannol sydd ar gael. Hefyd, cewch gyfle i drafod eich amgylchiadau unigol chi.
  • Dewch i gwrdd â’n Tîm Cymorth Dysgu i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig y gallai fod arnoch ei angen.
  • Cerddwch o gwmpas ein campws, ei gyfleusterau gwych; a dewch i edrych ar ein llety.
  • Cewch gwrdd â myfyrwyr a siarad gyda nhw am eu profiadau yn y Brifysgol.
Share with friends

Date and Time

Location

University of Wales Trinity Saint David

UWTSD, Carmarthen Campus

College Road

Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved