Free

Diwrnod Agored Canolfan Berfformio Cymru (CBC) 17 Hydref 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Gate

Keppoch Street

Roath

Cardiff

CF24 3JW

United Kingdom

View Map

Event description
Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd wych i chi ddysgu am y Brifysgol a’r rhaglenni.

About this Event

  Maent yn gyfle i chi a’ch teulu ofyn cwestiynau i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad iawn trwy:

  • Gwrdd â staff i drafod dewisiadau cwrs, gofynion mynediad ac i weld beth fydd y cwrs yn ei gynnwys.
  • Siarad gyda’n tîm am gostau Addysg Uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Gallwch hefyd drafod eich sefyllfa bersonol.
  • Cwrdd â’r tîm cymorth i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig y bydd arnoch ei angen.
  • Ymweld â CBC, ei chyfleusterau gwych, a gweld y llety sydd ar gael.
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol a siarad gyda nhw am eu profiad o fywyd Prifysgol.

  BA Theatr Gerddorol | BA Perfformio | MA Theatr (Perfformio) | MA Theatr (Cyfarwyddo).

Share with friends

Date and Time

Location

The Gate

Keppoch Street

Roath

Cardiff

CF24 3JW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved