Free

Diwrnod Agored / Open Day

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Glan Morfa

Hinton Street

Splott

Cardiff

CF24 2LZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Diwrnod agored i rieni plant sy'n cychwyn ym Medi 2018. Cyflwyniad a taith o'r ysgol.

Open day for parents whose children start Nursery in September 2018. Presentation and tour of school.


Ym Medi 2018 fe fydd yr ysgol yn symud i adeilad newydd sbon dros ffordd i adeilad y Maltings yn Splott. Dyma gyfle gwych i chi ddod i weld cynlluniau'r adeilad newydd ac i wled pam mae Addysg Gyfrwng Gymraeg yw'r dewis cywir i'ch plentyn.

In September 2018 the school will be moving into a brand new state of the art building oppostie the Maltings building in Splott. This is any opportunity for you to see the plans for the new building along and to see why Welsh Medium Education is the way forward for your child.Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Glan Morfa

Hinton Street

Splott

Cardiff

CF24 2LZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved