Free

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd - 18 Ebrill 2018

Event Information

Location

Location

Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd

Plas y Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i chi gael blas ar y brifysgol a'r ddinas.

Cewch gyfle i:

  • fynd ar daith o amgylch y campws (gan gynnwys Campws Parc y Mynydd Bychan)
  • mynd ar daith o amgylch y ddinas
  • gweld Undeb y Myfyrwyr
  • gweld preswylfeydd y myfyrwyr
  • gweld adeiladau'r ysgolion academaidd a siarad â thiwtoriaid derbyn
  • mynychu sgyrsiau
  • defnyddio'n mannau cyngor

Ewch i wefan y Diwrnod Agored am fwy o fanylion.

I archebu tocyn ar gyfer eich grwp ysgol cliciwch yma


Nodwch os gwelwch yn dda y bydd yr holl fanylion yn cael ei gadw yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data (1998). Byddwn yn cadw'r wybodaeth am 18 o fisoedd o ddyddiad y digwyddiad a bydd yn cael ei defnyddio gan Brifysgol Caerdydd i ddarparu gwybodaeth i chi am astudiaethau israddedig, digwyddiadau sydd i ddod a rhaglenni gradd a allai fod o ddiddordeb.

Share with friends

Location

Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd

Plas y Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved