Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd - 6 Gorffennaf 2018

Sales Have Ended

Registrations are closed
Mae'n ddrwg gennym, ond mae'r cyfnod cofrestru wedi dod i ben. Cewch gofrestru eich diddordeb am ein dau Ddiwrnod Agored eraill (ar ddydd Sadwrn 15 Medi a dydd Sadwrn 27 Hydref) ar ein gwefan: www.caerdydd.ac.uk/diwrnodagored

Event Information

Location

Location

Prifysgol Caerdydd

Prif Adeilad

Plas-y-Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Mae'n ddrwg gennym, ond mae'r cyfnod cofrestru wedi dod i ben. Cewch gofrestru eich diddordeb am ein dau Ddiwrnod Agored eraill (ar ddydd Sadwrn 15 Medi a dydd Sadwrn 27 Hydref) ar ein gwefan: www.caerdydd.ac.uk/diwrnodagored
Event description

Description

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i chi gael blas ar y Brifysgol a'r ddinas.

Cewch gyfle i:

  • fynd ar daith o amgylch y campws (gan gynnwys Campws Parc y Mynydd Bychan)
  • mynd ar daith o amgylch y ddinas
  • gweld Undeb y Myfyrwyr
  • gweld preswylfeydd y myfyrwyr
  • gweld adeiladau'r Ysgolion Academaidd a siarad â thiwtoriaid derbyn
  • mynychu sgyrsiau
  • defnyddio'n mannau cyngor

Ewch i wefan y Diwrnod Agored am fwy o fanylion.

I archebu tocyn ar gyfer eich grŵp ysgol, ewch i'n ffurflen ar gyfer ysgolion


Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn y Diwrnod Agored ac i hwyluso'ch profiad yn y Diwrnod Agored. Yn dilyn y digwyddiad, byddwn hefyd yn anfon ebost atoch i ofyn am eich adborth ynghylch y diwrnod agored. Nid oes rhaid i chi ymateb i'r arolwg.

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a ddarperir tan y mis Medi yr ydych chi'n bwriadu dechrau eich astudiaethau, fel y nodir ar y ffurflen gofrestru.


Location

Prifysgol Caerdydd

Prif Adeilad

Plas-y-Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved