Free

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd - Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019

Event Information

Location

Location

Prifysgol Caerdydd

Prif Adeilad

Plas-y-Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bydd ein Diwrnod Agored nesaf yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i chi gael blas ar y Brifysgol a'r ddinas.

Cewch gyfle i:

  • fynd ar daith o amgylch y campws (gan gynnwys Campws Parc y Mynydd Bychan)
  • mynd ar daith o amgylch y ddinas
  • gweld Undeb y Myfyrwyr
  • gweld preswylfeydd y myfyrwyr
  • gweld adeiladau'r Ysgolion Academaidd a siarad â thiwtoriaid derbyn
  • mynychu sgyrsiau
  • defnyddio'n mannau cyngor

Ewch i wefan y Diwrnod Agored am fwy o fanylion.

I lenwi'r ffuflen hon yn Saesneg, ewch i'n ffuflen Saesneg iaith

I archebu tocyn ar gyfer eich grŵp ysgol, ewch i'n ffurflen ar gyfer ysgolionBydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn y Diwrnod Agored ac i hwyluso'ch profiad yn y Diwrnod Agored. Yn dilyn y digwyddiad, byddwn hefyd yn anfon ebost atoch i ofyn am eich adborth ynghylch y diwrnod agored. Nid oes rhaid i chi ymateb i'r arolwg.

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a ddarperir tan fis Medi'r flwyddyn ar ôl yr ydych chi'n bwriadu dechrau eich astudiaethau, fel y nodir ar y ffurflen gofrestru. Caiff gwybodaeth y rhai sy’n cofrestru fel gwesteion yn unig (h.y. rhieni a gwarcheidwaid) ei dileu ar ôl y digwyddiad.


Share with friends

Location

Prifysgol Caerdydd

Prif Adeilad

Plas-y-Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved