Unavailable

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd i Ôl-raddedigion 2017

Sales Have Ended

Registrations are closed
Diolch am ddangos diddordeb yn y Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion. Nid ydym yn derbyn archebion ar-lein bellach, ond mae croeso i chi gofrestru wrth un o’r desgiau cofrestru yn y digwyddiad.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Neuadd y Ddinas

Ffordd Gerddi'r Gorsedd

Caerdydd, Cymru CF10 3ND

Friends Who Are Going

Sales Have Ended

Registrations are closed
Diolch am ddangos diddordeb yn y Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion. Nid ydym yn derbyn archebion ar-lein bellach, ond mae croeso i chi gofrestru wrth un o’r desgiau cofrestru yn y digwyddiad.
Event description

Description

Cyfle delfrydol i ddarganfod mwy am astudiaeth ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.


Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Dydd Mercher, 22 Tachwedd


(10:00 - 16:00)


Bydd ein Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion yn gyfle delfrydol i chi gael rhagor o wybodaeth am fywyd ac astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.


Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys:


Neuadd y Ddinas: 10:00 tan 13:00

Arddangosfeydd pwnc: Cyfle i chi sgwrsio ag aelodau staff ein Hysgolion.


Siopau cyngor: Cyfle i chi ofyn cwestiynau i arbenigwyr y Brifysgol am faterion yn cynnwys cymorth ariannol, ymgeisio, gyrfaoedd a chymorth i fyfyrwyr.


Trafodaethau cyffredinol: Gwybodaeth am bynciau fel cymorth ariannol, llety ac ymgeisio.


*******


Lleoliadau amrywiol: 13:30 tan 16:00

Gweithgareddau ysgolion academaidd: Bydd ein Hysgolion yn cynnal ystod o weithgareddau, gan gynnwys trafodaethau ar bynciau penodol a theithiau o amgylch eu cyfleusterau.


*******


Siambr y Cyngor, Prif Adeilad: 13:30 tan 16:00

Caffi ôl-raddedig: Cyfle i sgwrsio gyda myfyrwyr ôl-raddedig presennol am eu profiadau ym mhrifysgol Caerdydd.


Prif Adeilad: 14:30 tan 16:00

Trafodaethau: Gwybodaeth am bynciau fel cymorth ariannol, llety ac ymgeisio.


*******


Ewch i wefan y Diwrnod Agored i gael mwy o wybodaeth a dilynwch ni ar Facebook a Twitter er mwyn cael y newyddion diweddaraf am y digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

Neuadd y Ddinas

Ffordd Gerddi'r Gorsedd

Caerdydd, Cymru CF10 3ND

Save This Event

Event Saved