Free

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd i Ôl-raddedigion 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Neuadd y Ddinas

Ffordd Gerddi'r Gorsedd

Caerdydd, Cymru CF10 3ND

Event description

Description

Cyfle delfrydol i ddarganfod mwy am astudiaeth ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion
Dydd Mercher, 21 Tachwedd
10:00 - 16:00

Bydd ein Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion yn gyfle delfrydol i chi gael rhagor o wybodaeth am fywyd ac astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys:

Neuadd y Ddinas: 10:00 tan 13:00
Arddangosfeydd pwnc: Cyfle i chi sgwrsio ag aelodau staff ein Hysgolion.

Siopau cyngor: Cyfle i chi ofyn cwestiynau i arbenigwyr y Brifysgol am faterion yn cynnwys cymorth ariannol, ymgeisio, gyrfaoedd a chymorth i fyfyrwyr.

Trafodaethau cyffredinol: Gwybodaeth am bynciau fel cymorth ariannol, llety ac ymgeisio.

*******

Lleoliadau amrywiol: 13:30 tan 16:00

Gweithgareddau ysgolion academaidd: Bydd ein Hysgolion yn cynnal ystod o weithgareddau, gan gynnwys trafodaethau ar bynciau penodol a theithiau o amgylch eu cyfleusterau.

*Bydd y brif arddangosfa yn Neuadd y Ddinas ar gau yn y prynhawn

*******

Siambr y Cyngor, Prif Adeilad: 13:30 tan 16:00
Caffi ôl-raddedig: Cyfle i sgwrsio gyda myfyrwyr ôl-raddedig presennol am eu profiadau ym mhrifysgol Caerdydd.

Prif Adeilad: 14:30 tan 16:00
Trafodaethau: Gwybodaeth am bynciau fel cymorth ariannol, llety ac ymgeisio.

*******

Ewch i wefan y Diwrnod Agored i gael mwy o wybodaeth a dilynwch ni ar Facebook a Twitter er mwyn cael y newyddion diweddaraf am y digwyddiad.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn y Diwrnod Agored ac i hwyluso'ch profiad yn y Diwrnod Agored. Yn dilyn y digwyddiad, byddwn hefyd yn anfon ebost atoch i ofyn am eich adborth ynghylch y diwrnod agored. Nid oes rhaid i chi ymateb i'r arolwg.

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a ddarperir tan y mis Medi yr ydych chi'n bwriadu dechrau eich astudiaethau, fel y nodir ar y ffurflen gofrestru.

Share with friends

Date and Time

Location

Neuadd y Ddinas

Ffordd Gerddi'r Gorsedd

Caerdydd, Cymru CF10 3ND

Save This Event

Event Saved