Free

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd i Ôl-raddedigion (Mai 2019)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Plas Y Parc

Caerdydd

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description

Description

Dydd Mercher 8 Mai 2019

10:00 - 13:00

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3QN

Dewch i’n Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Amserlen Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion:

10:00 - 10:30 – Cofrestru

10:00 - 13:00 – Prif Arddangosfa (Ysgolion Academaidd): cyfle i chi sgwrsio ag aelodau staff ein Hysgolion.

10:00 - 13:00 – Siopau Cynghori (Is-adrannau Proffesiynol a Gwasanaethau i Fyfyrwyr): cyfle i chi ofyn cwestiynau i arbenigwyr y Brifysgol am faterion megis cymorth ariannol, gwneud cais, gyrfaoedd a chymorth i fyfyrwyr.

10:00 - 11:30 – Cyflwyniadau cyffredinol: am bynciau megis cyllid, llety a sut i wneud cais.
11:30 -13:00 – Cyflwyniadau ychwanegol i’w cadarnhau yn nes at y digwyddiad.

Efallai y bydd rhai Ysgolion Academaidd hefyd yn cynnig teithiau a chyflwyniadau ar ôl i'r prif ddigwyddiad orffen am 13:00. Bydd manylion pellach yn cael eu cyhoeddi cyn gynted â’u bod yn cael eu cadarnhau.

Ewch i dudalen we’r Diwrnod Agored i gael mwy o wybodaeth a dilynwch ni ar Facebook a Twitter er mwyn cael y newyddion diweddaraf am y digwyddiad.

Hysbysiad preifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch dynnu’r caniatâd hwn yn ôl ar unrhyw adeg.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Share with friends

Date and Time

Location

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Plas Y Parc

Caerdydd

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved