Free

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd i Ôl-raddedigion (Mawrth 2020)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Neuadd y Ddinas

Ffordd Gerddi'r Gorsedd

Caerdydd

CF10 3ND

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Dydd Mercher 25 Mawrth 2020

10:00 – 14:00

Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND

Dewch i’n Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Amserlen Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion:

10:00 ymlaen

10:00 – 14:00Prif Arddangosfa: cyfle i chi sgwrsio â staff ein Hysgolion Academaidd.

10:00 – 14:00Siopau cynghori: cyfle i chi ofyn cwestiynau i arbenigwyr y Brifysgol am faterion megis cyllid, ymgeisio, gyrfaoedd a chymorth i fyfyrwyr.

10:10 – 14:00Cyflwyniadau cyffredinol: am bynciau megis cyllid, llety a gwneud cais.

10:10 – 14:00 Sgyrsiau gan Ysgolion Academaidd

Cyhoeddir manylion pellach a rhaglen lawn yn nes at y digwyddiad.

Ewch i dudalen we’r Diwrnod Agored i gael mwy o wybodaeth a dilynwch ni ar Facebook a Twitter er mwyn cael y newyddion diweddaraf am y digwyddiad.

Hysbysiad preifatrwydd diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch dynnu’r caniatâd hwn yn ôl ar unrhyw adeg.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).Share with friends

Date and Time

Location

Neuadd y Ddinas

Ffordd Gerddi'r Gorsedd

Caerdydd

CF10 3ND

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved