Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe: 10 Mehefin 2020

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Wednesday, 10 June 2020 from 11:00 to 16:00 (BST)

Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig Prifysgol...

Registration Information

Type End
Quantity
Ymwelydd Diwrnod Agored 10 Jun 2020 Free  

Share Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe: 10 Mehefin 2020

Event Details

Cwblhewch y cofrestriad os ydych yn ystyried astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe a hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, opsiynau ariannu a gwasanaethau cefnogi. 

Bydd pob un o'n saith coleg a'n gwasanaethau cefnogi (gan gynnwys derbyn, cyllid, llety, cyflogadwyedd a'r swyddfa ryngwladol) yno i siarad â chi: 

  • Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau (gan gynnwys rhaglenni TAR)
  • Coleg Peirianneg (gan gynnwys Gwyddor Chwaraeon)
  • Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd
  • Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton
  • Yr Ysgol Reolaeth (gan gynnwys yr MBA)
  • Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe (ac eithrio Meddygaeth i Raddedigion)
  • Y Coleg Gwyddoniaeth (Biowyddorau, Cemeg, Cyfrifiadureg, Daearyddiaeth, Ffiseg a Mathemateg)

Os oes gennych unrhyw ymholiad cysylltwch â’r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr Ôl-raddedig drwy e-bostio sro@abertawe.ac.uk.

Do you have questions about Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe: 10 Mehefin 2020? Contact Swansea University - Prifysgol Abertawe

Save This Event

Event Saved

Organiser

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Swansea University is a research-led university that has been making a difference since 1920. Our diverse and welcoming community thrives on exploration and discovery, with a balance of excellent teaching and research, alongside a superb quality of life.

Our stunning waterfront campuses make us a desirable location for students and staff from around the world, and our multicultural community provides a global perspective, enabling those who join us to develop skills and knowledge that set them on successful and enriching careers.

---

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o'r byd, ac mae ein cymuned amlddiwylliannol yn creu cyd-destun byd-eang, sy'n galluogi'r bobl sy'n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy'n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.