Free

Diwrnod Agored yr Hwb – Chwefror 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

3 Sgwar y Cynulliad

Caerdydd, Cymru CF10 4PL

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cynnal ‘diwrnodau agored’ galw heibio i’r rhai sydd â diddordeb yn y sector gwyddorau bywyd neu sydd eisiau dysgu mwy am yr hyn y mae’r Hwb yn ei gynnig i gwmnïau a sefydliadau yn y sector.

Mae hwn yn gyfle perffaith i gael gwybod mwy am sut gall yr Hwb eich helpu chi a’ch busnes i gysylltu, cael eich ysbrydoli a chyflymu!

Os ydych chi’n entrepreneur, swyddog gweithredol, academydd, rhywun sydd wedi graddio, ymchwilydd, gwyddonydd, cyfreithiwr, neu hyd yn oed dylunydd…mae diwrnod agored yr Hwb yn berthnasol i chi

Cynhelir diwrnod agored y mis hwn ddydd Mercher 28 Chwefror 2018, 9am tan 3pm

Rydym ni wedi gwahodd ein holl aelodau ac aelod-sefydliadau i’r Hwb yn benodol yn ystod y diwrnodau agored galw heibio hyn, felly bydd hwn yn gyfle gwych i fanteisio ar gyfleoedd rhwydweithio yn yr Hwb dros goffi a sgwrs neu drwy gyfarfod ar hap yn syml.

Bydd nifer gyfyngedig o ddesgiau poeth ar gael i’w defnyddio ar y diwrnodau hyn yn RHAD AC AM DDIM (ar gael i aelodau cyswllt, aelodau’r lleoliad ac ymwelwyr yn unig). Gellir defnyddio’r desgiau poeth ar sail y cyntaf i’r felin (bydd angen eu neilltuo o flaen llaw).

Os oes angen cymorth arnoch i gyrraedd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, mae rhagor o wybodaeth am gysylltiadau trafnidiaeth, cynllunio llwybr a pharcio ar gael yma.

Os na allwch ddod ar y diwrnod uchod am unrhyw reswm, ewch i’n tudalen ddigwyddiadau i weld dyddiadau eraill diwrnodau agored, neu cysylltwch â ni i roi gwybod i ni pryd yr hoffech ymweld.

Also available in English: https://www.eventbrite.co.uk/e/hub-open-day-february-2018-tickets-39224085295

Share with friends

Date and Time

Location

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

3 Sgwar y Cynulliad

Caerdydd, Cymru CF10 4PL

Save This Event

Event Saved