Free

Diwrnod Agored yr Hwb – Tachwedd 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Hwb Chris McGuigan

Caerdydd

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cynnal ‘diwrnodau agored’ galw heibio i’r rhai sydd â diddordeb yn y sector gwyddorau bywyd neu sydd eisiau dysgu mwy am yr hyn y mae’r Hwb yn ei gynnig i gwmnïau a sefydliadau yn y sector.

Mae hwn yn gyfle perffaith i gael gwybod mwy am sut gall yr Hwb eich helpu chi a’ch busnes i gysylltu, cael eich ysbrydoli a chyflymu!

Os ydych chi’n entrepreneur, swyddog gweithredol, academydd, rhywun sydd wedi graddio, ymchwilydd, gwyddonydd, cyfreithiwr, neu hyd yn oed dylunydd…mae diwrnod agored yr Hwb yn berthnasol i chi

Cynhelir diwrnod agored y mis hwn ddydd Mercher 27 Medi 2017, 9am tan 3pm

Rydym ni wedi gwahodd ein holl aelodau ac aelod-sefydliadau i’r Hwb yn benodol yn ystod y diwrnodau agored galw heibio hyn, felly bydd hwn yn gyfle gwych i fanteisio ar gyfleoedd rhwydweithio yn yr Hwb dros goffi a sgwrs neu drwy gyfarfod ar hap yn syml.

Byddwn yn darparu lluniaeth ar gyfer aelodau ac ymwelwyr yn ystod amser cinio, felly os oes gennych chi awydd am bethau melys mewn awyrgylch cadarnhaol a diddorol, peidiwch â cholli’r cyfle!

Bydd nifer gyfyngedig o ddesgiau poeth ar gael i’w defnyddio ar y diwrnodau hyn yn RHAD AC AM DDIM (ar gael i aelodau cyswllt, aelodau’r lleoliad ac ymwelwyr yn unig). Gellir defnyddio’r desgiau poeth ar sail y cyntaf i’r felin (bydd angen eu neilltuo o flaen llaw).

Os oes angen cymorth arnoch i gyrraedd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, mae rhagor o wybodaeth am gysylltiadau trafnidiaeth, cynllunio llwybr a pharcio ar gael yma.

Os na allwch ddod ar y diwrnod uchod am unrhyw reswm, ewch i’n tudalen ddigwyddiadau i weld dyddiadau eraill diwrnodau agored, neu cysylltwch â ni i roi gwybod i ni pryd yr hoffech ymweld.

Also available in English: https://www.eventbrite.co.uk/e/hub-open-day-november-2017-tickets-30353174161

Share with friends

Date and Time

Location

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Hwb Chris McGuigan

Caerdydd

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved