Diwrnod Blasu #Ecoamgueddfa Taster Day
Free
Diwrnod Blasu #Ecoamgueddfa Taster Day

Diwrnod Blasu #Ecoamgueddfa Taster Day

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Plas Glyn y Weddw Gallery

Llanbedrog

LL53 7TT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Diwrnod Blasu #Ecoamgueddfa

Dewch i ddarganfod mwy am yr #Ecoamgueddfa - Eco Amgueddfa gyntaf Cymru, a'r gyntaf i weithredu yn llwyr ddigidol yn y byd. Cewch hefyd rwydweithio gyda chymdeithasau o Wynedd, Conwy a Môn sydd yn awyddus i sefydlu prosiectau cyffelyb.

Yn ogystal, bydd cyfle i fynd ar Fws Arfordir Llŷn i ymweld â rai o safleoedd yr #Ecoamgueddfa a darganfod pa gymorth sydd ar gael i sefydlu prosiectau o'r fath yn eich ardal chi.

Agenda

9:30 Cofrestru

10:00 Croeso a chyfle i weld datblygiadau newydd Oriel Plas Glyn y Weddw

11:00 Cyflwyniad ar yr #Ecoamgueddfa

11:20 Gweithdy #Ecoamgueddfa - sut mae sefydlu prosiectau cyffelyb yn eich ardal chi, a pa gymorth sydd ar gael

12:00 Cinio a rhwydweithio

12:45 Ymweld â Phorth y Swnt

14:30 Ymweld ag Amgueddfa Forwrol Llŷn

15:30 Bws yn gadael am Oriel Plas Glyn y Weddw#Ecoamgueddfa Taster Day

Come and discover more about the #Ecoamgueddfa - Wales' first Ecomuseum and the first of its kind to be digitally led. You will also meet other community groups from Gwynedd, Conwy and Anglesey interested in setting up similar projects.

There will also be an opportunity to hop on the Llŷn Coastal Bus to visit some of the seven #Ecoamgueddfa sites, and also find out what support is available to set up similar projects in your area.

Agenda

9:30 Registration

10:00 Welcome tour of Oriel Plas Glyn y Weddw

11:00 Introduction to the #Ecoamgueddfa

11:20 #Ecoamgueddfa workshop - how to set up a similar project in your area, and what support is available

12:00 Lunch and networking

12:45 Visit Porth y Swnt

14:30 Visit Llŷn Maritime Museum

15:30 Return to Oriel Plas Glyn y Weddw
Share with friends

Date and Time

Location

Plas Glyn y Weddw Gallery

Llanbedrog

LL53 7TT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved