Diwrnod Dysgu Creadigol y Dyniaethau/Humanities Creative Learning Day

Diwrnod Dysgu Creadigol y Dyniaethau/Humanities Creative Learning Day

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Oriel Gelf y Glynn Vivian Art Gallery

Alexandra Road

Alexandra Road

SA1 5DZ

United Kingdom

View Map

Event description
Diwrnod Dysgu Creadigol y Dyniaethau Humanities Creative Learning Day

About this event

Bydd hyn yn rhoi cyfle i athrawon glywed am ddulliau creadigol o addysgu, a'u profi. Mae'r cyfle dysgu proffesiynol hwn yn addas ar gyfer athrawon Hanes, Dearyddiaeth neu Astudiaethau Crefyddol. Bydd yna groeso hefyd i athrwaon Astudiaethau Cymdeithasol ac Astudiaethau Busnes.

This will provide teachers with the opportunity to hear about and experience creative methods of teaching. This professional learning opportunity is suitable for teachers of History, Geography or Religious Studies. Teachers of Social Studies and Business Studies are also welcome.

A G E N D A

10.00 Cyrraedd a chroeso/Arrival and welcome

10.15 Astudiaethau achos creadigol/Creative case studies

11.00 Egwyl/Break

11.30 Sesiwn dysgu creadigol/Creative Learning Session

13.00 Cinio/Lunch (dim bwyd/no lunch provided)

13.45 Sesiwn dysgu creadigol/Creative Learning Session

15.00 Cloi/Close

Date and time

Location

Oriel Gelf y Glynn Vivian Art Gallery

Alexandra Road

Alexandra Road

SA1 5DZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved