Diwrnod Partneriaeth 2018 - Partnership Day 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Yn dilyn llwyddiant Diwrnod Partneriaeth y Rhyfel Byd Cyntaf yn 2017, fe'ch gwahoddir i fynychu Diwrnod Partneriaeth 2018 yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, ar 30 Ionawr 2018. Gwahoddir sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio ar brosiectau Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru, boed yn fach neu’n fawr, i fynychu.

Cynhelir yr achlysur gan Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, a Phartneriaeth Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, a arweinir gan Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol.

Noddwyd gan Carwyn Jones AMFollowing the success of the First World War Partnership Day in 2017, you are invited to attend a free Partnership Day 2018 event at the Pierhead Building, Cardiff Bay, on 30 January 2018. Organisations and individuals working on First World War Centenary projects in Wales, large or small, are invited to attend.

Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918, led by the Welsh Government, and the First World War Centenary Partnership, led by Imperial War Museums are hosting the day.

Sponsored by Carwyn Jones AM

Date and Time

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved