Free

Multiple Dates

Diwrnodau Agored Prifysgol Caerdydd- 26 Hydref 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Prifysgol Caerdydd

Prif Adeilad

Plas-y-Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cynhelir ein Diwrnod Agored olaf yn 2019 ar ddydd Sadwrn 26 Hydref 2019

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i chi gael blas ar y Brifysgol a'r ddinas.

Cewch gyfle i:

  • fynd ar daith o amgylch y campws (gan gynnwys Campws Parc y Mynydd Bychan*)
  • mynd ar daith o amgylch y ddinas
  • gweld Undeb y Myfyrwyr
  • gweld preswylfeydd y myfyrwyr
  • gweld y rhan fwyaf o adeiladau ysgolion academaidd* a siarad â thiwtoriaid derbyn
  • mynychu sgyrsiau
  • defnyddio'n mannau cyngor

Ewch i wefan y Diwrnod Agored am fwy o fanylion.

* Mae Ysbyty Deintyddol y Brifysgol ar gau ar benwythnosau. O ganlyniad, ni fydd teithiau tywys o amgylch yr Ysgol Deintyddiaeth ar Ddiwrnodau Agored a gynhelir ar ddydd Sadwrn. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau Diwrnod Agored yr Ysgol Deintyddiaeth ddydd Sadwrn ar gael yn: www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth

I lenwi'r ffuflen hon yn Saesneg, ewch i'n ffuflen Saesneg iaith

I archebu tocyn ar gyfer eich grŵp ysgol, ewch i'n ffurflen ar gyfer ysgolion.Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn y Diwrnod Agored ac i hwyluso'ch profiad yn y Diwrnod Agored. Yn dilyn y digwyddiad, byddwn hefyd yn anfon ebost atoch i ofyn am eich adborth ynghylch y diwrnod agored. Nid oes rhaid i chi ymateb i'r arolwg.

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a ddarperir tan fis Medi'r flwyddyn ar ôl yr ydych chi'n bwriadu dechrau eich astudiaethau, fel y nodir ar y ffurflen gofrestru. Caiff gwybodaeth y rhai sy’n cofrestru fel gwesteion yn unig (h.y. rhieni a gwarcheidwaid) ei dileu ar ôl y digwyddiad.


Share with friends

Location

Prifysgol Caerdydd

Prif Adeilad

Plas-y-Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved