Diwrnodau Gofalwyr / Carer Day 6 July: Participate in English

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Cynhelir Diwrnodau Gofalwyr ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis. Carer Days will be on the first Tuesday of each month.

About this event

***English below the Welsh***

Mae ein rhaglen Diwrnodau Gofalwyr misol yn dechrau ym mis Mai 2021, ac ar agor i bob gofalwr di-dâl. Efallai eich bod chi’n oedolyn neu blentyn, yn gofalu am berson drwy'r amser neu'n helpu o bryd i'w gilydd. Mae croeso cynnes i bob gofalwr di-dâl ac mae pob gweithgaredd am ddim.

Dewch i weld pa weithgareddau sydd ar y gweill a sut i gymryd rhan: (Mwy o fanylion i ddilyn.)

***************************************************************************

Our programme of monthly Carer Days starts in May 2021 and is open to all unpaid carers. You might be an adult or a child, you might care for someone all the time or only help out some of the time, all unpaid carers are welcome and all activities are free.

Find out what activities we have planned and how to join in: (Full event details coming soon.)

Date and time

Location

Online event

Organiser Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru | St Fagans National Museum of History

Organiser of Diwrnodau Gofalwyr / Carer Day 6 July: Participate in English

Save This Event

Event Saved