£21.43

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

N1 8JJ

Devonia Road

London

N1 8JJ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description
By mieć mocny fundament wiary

About this Event

Tematyka zagadnień:

1. Wiara w Boga: jednego w Trójcy

Na co należy uważać gdy mówimy o Bogu (antropomorfizm itd.)?

Jeden Bóg – cechy boskiej natury (teologia naturalna)

Objawienie w sensie ścisłym i w sensie szerokim oraz potocznym

Wiara jako odpowiedź Bogu

Trójca „Osób”

Natura – aspekt jedności

Osoba (hipostaza) – aspekt wielości

Jak nie wierzymy? (modalizm, tryteizm, arianizm itd.)

Współwieczność jedności i wielości

2. Łaska, grzech człowieka i jego skutki

Co to jest łaska?

Łaska niestworzona

Łaska stworzona

Łaska uświęcająca

Co to jest grzech pierworodny?

Grzech pierwszych rodziców

Stan braku łaski

Konsekwencje grzechów

(zachowany „obraz”, utracone „podobieństwo”)

„pożądliwość”

co dziedziczymy, a czego nie?

Niemożność samozbawienia (na czym polega pelagianizm?)

3. Wierzę w Boga Wcielonego i zbawiającego

Wcielenie

Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem

Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem

Unia hipostatyczna i jej skutek zbawczy: jedyne pośrednictwo Chrystusa

Zbawienie

wymiar obiektywny (dzieło zbawcze Chrystusa)

wierność Chrystusa odwraca niewierność Adama

odpuszczenie grzechów (uczynkowych i zgładzenie pierworodnego)

nowe stworzenie

wymiar subiektywny (przyjęcie skutków dzieła zbawczego przez danego człowieka)

słowo Boże, wiara, sakramenty, wspólnota…

już i jeszcze nie zbawienia subiektywnego

4. Wierzę Ducha Świętego

Trzeci z Trójcy

Działanie Ducha w stworzeniu

Działanie Ducha w człowieku

Uprzedzające – ku wierze

Uświęcające (chrzest)

Wzmocnienie wobec dobra

(rozpoznanie, wybór środków, męstwo, wytrwałość)

i ochrona w pokusie

Charyzmaty pośrednio dla wspólnoty

Ukierunkowujące ku posłudze (bierzmowanie)

Ukierunkowanie na drogę życiową – „powołanie”

Charyzmaty dla wspólnoty

5. Wierzę w Kościół

Ekklesia – zwołanie wspólnoty uczniów Jezusa

Tożsamość Kościoła

Ciało Chrystusa

Lud Boży

Wspólnota

Sakrament zbawienia

Kto jest w Kościele

Członki ciała – żywe i martwe

Schizma i herezja => ekumenizm

Przyporządkowanie do Kościoła => dialog międzyreligijny

Obowiązek misji

Powołania, posługi i charyzmaty

Apostolskość Kościoła i rola pasterzy

Odpowiedzialność wszystkich za wszystkich

Współpraca świeckich z pasterzami

Maryja i inni święci

Maryja jako wzór Kościoła

Communio sanctorum (wstawiennictwo świętych)

6. Bóg działa w sakramentach i przemienia nas na obraz Chrystusa

Co to jest sakrament?

Znak sakramentalny

Łaska sakramentalna

Sakramenty a sakramentalia

Inicjacja chrześcijańska

[uwaga: wszystkie sakramenty omawiane w schemacie: skutek (łaska sakramentu i współdziałanie z nią) => dyspozycja przyjmującego (warunki przyjęcia) => materia, forma, szafarz]

Chrzest

Bierzmowanie

Eucharystia

7. Sakramenty uzdrowienia i komunii

Sakrament pokuty

Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament święceń

Sakrament małżeństwa

8. Na co mamy nadzieję?

„Rzeczy stateczne” (indywidualne)

śmierć

sąd (szczegółowy, indywidualny)

niebo albo piekło

czyściec i modlitwa za zmarłych (odpusty)

piekło (a miłosierdzie Boże)

niebo (szczęście z „oglądania” Boga jeszcze przed zmartwychwstaniem ciała)

Dopełnienie dziejów zbawienia (powszechne, wspólnotowe):

Paruzja

zmartwychwstanie ciał i przemiana kosmosu

sąd ostateczny

„gody Baranka”

Share with friends

Date and Time

Location

N1 8JJ

Devonia Road

London

N1 8JJ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved