Free

‘Don’t Die of Ignorance’: the impact of health promotion in the context of...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Room B53

Wrexham Glyndŵr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Olwen Williams

This event is organised in partnership with Wrexham Glyndŵr University.

Dr Olwen Williams will explore how health promotion and prevention messages have been utilised to improve population health over the past 70 years of the NHS. Using probably the most controversial and memorable ‘Don’t die of ignorance’ HIV campaign of 1986, she will highlight the impact such campaigns can have and their socio-political implications. Her talk will be illustrated by a series of video clips, posters and personal reflections over her own 30 year career working in the field of Sexual Health and HIV. At times, her talk will be challenging, amusing and sad.

Dr Olwen Williams FLSW is Chief of Staff for the Primary, Community and Specialist Medicine Clinical Programme Group at Betsi Cadwaladr University Health Board. A consultant physician for over 20 years, she was named Welsh Woman of the Year in 2000, and received an OBE for services to medicine in 2005. Dr Williams is a specialist in genitourinary medicine and is President of the British Association for Sexual Health and HIV. She is an elected member of Council at the Royal College of Physicians, and a former Vice-President of the Medical Women’s Federation.

Dr Williams is a distinguished Fellow of the Learned Society of Wales.
Trefnir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Bydd Dr Olwen Williams yn edrych ar sut mae negeseuon hybu ac atal iechyd wedi’u defnyddio i wella iechyd y boblogaeth dros 70 mlynedd y GIG. Gan ddefnyddio’r ymgyrch mwyaf dadleuol a chofiadwy ynghylch HIV ‘Don’t die of ignorance’ yn 1986, bydd yn tynnu sylw at yr effaith y gall ymgyrchoedd o’r fath ei chael a’u goblygiadau sosio-wleidyddol. Bydd cyfres o glipiau fideo, posteri ac atgofion personol am 30 mlynedd ei gyrfa ym maes Iechyd Rhywiol ac HIV yn ategu ei sgwrs. Ar adegau bydd yn sgwrs heriol, ddifyrrus a thrist.

Dr Olwen Williams FLSW yw Pennaeth Staff Grŵp Rhaglen Glinigol Meddygaeth Sylfaenol, Gymunedol ac Arbenigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cadwaladr. Mae’n feddyg ymgynghorol ers dros 20 mlynedd, fe’i henwyd yn Fenyw Gymreig y Flwyddyn yn 2000, a derbyniodd OBE am wasanaethau i feddygaeth yn 2005. Mae Dr Williams yn arbenigo mewn meddygaeth enitowrinaraidd ac yn Llywydd Cymdeithas Iechyd Rhywiol ac HIV Prydain. Mae’n aelod etholedig o’r Cyngor yng Ngholeg Brenhinol y Meddygon ac yn gyn Is-Lywydd Ffederasiwn Meddygaeth Menywod.

Mae Dr Williams yn Gymrawd nodedig Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Room B53

Wrexham Glyndŵr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved