Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The National Slate Museum

Llanberis

Caernarfon

LL55 4TY

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dosbarth Diwylliant

DIGWYDDIAD RHANNU A RHWYDWEITHIO I YSGOLION CYNRADD & LLEOLIADAU DIWYLLIANNOL

Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2017

Amgueddfa Lechi Cenedlaethol, Llanberis

9:30 - 3:30

Darganfyddwch sut mae ysgol wedi defnyddio amgueddfa fel dosbarth am 6 wythnos a chynnyddu hyder, cyfathrebu a sgiliau cymdeithasol disgyblion.

  • Wendy James, Cysyniad My Primary School is at the Museum, Garbers & James

  • Katherine Bond, Cyfarwyddwr, Cultural Institute, King’s College London

  • Laura Luxton, Athro, St Thomas Community Primary School, Abertawe

  • Leisa Bryant, Swyddog Addysg, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Am ddim a cyfraniad tuag at cost athro llanw.

Gwybodaeth Pellach: iwan@edau.cymru

www.edau.cymru

------

Cultural Classroom

SHARING & NETWORKING EVENT FOR PRIMARY SCHOOLS & CULTURAL VENUES

Tuesday 28 November 2017

National Slate Museum, Llanberis

9:30 - 3:30

Find out how a school used a museum as their classroom for 6 weeks and increased pupils’ confidence, communication and social skills.

  • Wendy James, Concept for My Primary School is at the Museum, Garbers & James

  • Katherine Bond, Director, Cultural Institute, King’s College London

  • Laura Luxton, Teacher, St Thomas Community Primary School, Swansea

  • Leisa Bryant, Learning Officer, National Waterfront Museum

Free plus contribution towards teacher supply costs.

Further info: iwan@edau.cymru

www.edau.cymru


Share with friends

Date and Time

Location

The National Slate Museum

Llanberis

Caernarfon

LL55 4TY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved