Sales Ended

Dosbarth Meistr: Ceisiadau am Swyddi academaidd ac anacademaidd / Postgradu...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Alun Building A1.06

View Map

Event description

Description

Mae'r gystadleuaeth am swyddi ac am safleoedd academaidd yn ddwys i ymgeiswyr ôl-raddedig, felly rhaid i'ch cais fod yn un arbennig er mwyn denu sylw. Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i gyflwyno eich hun yn effeithiol fel yr ymgeisydd perffaith.

As a postgraduate applicant, competition for jobs and academic positions is intense so your application has to stand out from the crowd. This workshop will help you to present yourself effectively as the perfect candidate.

Share with friends

Date and Time

Location

Alun Building A1.06

View Map

Save This Event

Event Saved